• Lisäpalvelut

  Tarjoamme monipuolisia lisäpalveluita:

  Tutustu kattavaan lisäpalveluvalikoimaamme


  tästä

 • lisakuva

  lisakuva2

  Ainutlaatuisen kokonaispalvelukonseptimme avulla säästät aikaa, vaivaa ja rahaa!


  Ota yhteys palvelutiimiimme: Puh. 050- 569 4292


Suomen Henkilöstönhallinta

Suomen Henkilöstönhallinta hoitaa asiakasyrityksiensä henkilöstöasiat kokonaisvaltaisesti muuttuvissa tilanteissa, yhteistyössä asiakasyrityksien johdon kanssa. Palvelumme kattaa työsuhteiden hallinnan niiden koko elinkaaren ajan.     Olemme ajan tasalla työnantajavelvoitteissa tapahtuvista muutoksista.


Työkalut toimivaan arkeen laajalla skaalalla:
Nimetty yhteyshenkilö:

Laatii yrityksen henkilöstöstrategian yhdessä yritysjohdon kanssa ja vastaa strategian noudattamisesta. Toimii linkkinä työntekijäportaan, yritysjohdon ja Suomen Henkilöstönhallinnan toimistoväen välillä.

Säännöllisesti toistuvat rutiinit:

Palkanlaskenta ilmoituksineen.Työaikakirjanpito. Työvuorosuunnittelu. Henkilö- ja koulutusrekisterien ylläpito. Yhteydenpito ammattiliittoihin, työterveyshuoltooon ja vakuutuslaitoksiin. Kehityskeskustelut. .

Henkilöstöoptimointi:

Henkilöstövahvuuden mitoittaminen työtilanteen mukaan, vaadittavat osaamiset ja kyvyt huomioiden.

Poikkeustilanteet:

Lisätyövoiman hankinta. Harjoittelusopimus- ja työllistämistukiasioiden hoitaminen. Eläköitymisjärjestelyt. Työvoiman vähentämiseen liittyvien menettelyjen hoitaminen.

Koulutukset:

Työpaikkakoulutukset ja perehdytykset. Ammatillisien- ja lisäkoulutuksien hankinta tarpeen mukaan.

Työpaikkahyvinvoinnin ylläpito:

Hyvä yhteishenki, motivaatio ja asianmukaiset työolosuhteet ovat useimmiten yrityksen menestyksen kannalta ratkaisevassa asemassa.

Free CSS Templates